Eureka! Maths

Çocuklar Helen Doron Anaokullarında öğrenmeyi severler. Her gün, teşvik edici, zenginleştirici aktivitelerle dolu bir maceradır.

Eureka! Maths

Helen Doron Etiler / Pluton Anaokulu matematik programı oyun, hareket ve müzik yoluyla sağlam bir matematik temeli oluşturur. Oyun yoluyla çocuklar, anlamaya başladıkları şeyleri uygulayarak ve araştırarak becerilerini prova edebilir ve geliştirebilirler. Oyun yoluyla öğrenme, çocuğa özerklik duygusu verir ve benlik saygısını artırır. Program, öğrenciyi düşünmeye hazırlayan ve koordinasyon becerilerini geliştiren eğlenceli ve enerji verici aktiviteler sunar. Benzersiz, tescilli öğrenme materyallerimizin bir örneği olan MathBoards, her çocuğu öğrenmeye tam olarak dahil eder. Öğretmen bir hikaye ile bir MathBoard'u tanıtırken, çocuklar MathBoard'un etrafına oturur, ona dokunur ve öğrenme canlanır. Sahneleri yeniden yaratırlar, hikayeleri canlandırırlar ve oyun ve oyunlar yoluyla öğrenirler.
Matematik keşfetmek, sorular sormak ve kavramları algılamak üzerine oyunlarla, müziklerle ve aktivitelerle anlatılır. Yapılan her aktivite çocukları teşfik etme ve pek çok duyunun uyarılması üzerine kurulmuştur. Ders içeriğindeki çoklu zeka uygulamasının sayesinde, birbirinden farklı algı düzeyi bulunan çocuklarımıza eşit düzeyde öğrenmesine şans tanınmaktadır. Kısaca matematik; görsel zeka, kinestetik zeka, ritmik zeka, sosyal zeka gibi çoklu zekayı oluşturan temeller üzerine kuruludur. Öğretmenler derslerini materyaller, karşılıklı etkileşim, oyunlarla işlerler. Bu uygulama sayesinde çocuklar çevrelerindeki her nesne ve soyut kavramların bile nasıl matematiğe dönüştüğünü farkına varmadan hayatlarına sokmuş olurlar.