Gençler

Hikayeler, şarkılar, dans ve müzik… sürekli tekrarlarla dil doğal bir şekilde kavranır.

Pluton

gençler için doğru seçim...

Pluton olarak biz, gençlerin potansiyelinin tamamına ulaşmasına yardım ederek öğrenmeyi hayat boyu sevmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Programımız aracılığıyla, gençlerin diğer herkesi, çevreyi ve toplumu önemsemesini teşvik ederiz. 

 

Pozitif etkileşimler ve rol yapma çocukların hassasiyetini ve sevecenliğinin gelişmesine yardım eder. Böylece, çocuklarımız, insanları, bilgiyi, çevreyi ve aileyi önemseyerek, manevi, fiziksel, zihinsel potansiyellerinin tamamına ulaşabilirler ve daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olurlar.

Daha fazla bilgi için hazırsanız, bizi ziyaret etmenizi isteriz.

Paul Ward Keşfediyor
(Paul Ward Explores)

Sekiz özgün şarkı, hikaye ve ilgi çekici etkinlik ile öğrencilerin 1800 İngilizce kelimeyi eğlenip öğrenirken sesletimini ve İngilizce okuma ve yazma becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olur.

Bu ders, 8-14 yaşları arasındaki başlangıç öğrencileri için ve A1 öncesi Avrupa Ortak Referans Çerçevesi sınavı seviyesinde devam eden öğrenciler içindir. Sekiz şarkı, hikaye ve eğlenceli aktiviteler öğrencileri motive eder ve Paul Ward’ın dünya çapındaki serüvenlerine dahil eder. Her heyecan verici derste , öğrenciler bir yolcu olarak, yeni arkadaşlarla tanışmada ve farklı kültürleri ,ülkeleri öğrenmede Paul’a eşlik eder. Ders, 1800 kelimeyi kapsayan geniş bir skalaya sahip olup dinleme ve okuduğunu anlama, yazma, heceleme ve ödevlerle öğrencilerin seviyeleri notlandırılır. Öğrenciler İngilizceyi hikayeler, şarkılar, etkileşimler ve oyunlarla kendi ana dilleri gibi öğrenir ve sesletimlerini ve İngilizce okuna ve yazmalarını güçlendirir.

Şarkıyı dinlemek ister misiniz?

tweens

Paul Ward’un Maceraları
(Paul Ward’s Adventures)

Öğrenciler Paul Ward’un maceralarını takip eder ve özgüvenle İngilizce konuşmayı, okumayı ve yazmayı ileri düzeyde öğrenir.

Bu ders, 9-15 yaş aralığındaki orta düzeyde İngilizce okuyup yazabilen ve ayrıca Paul Ward keşfediyor dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler için uygundur. Paul Ward’un maceraları, Paul’un eğlenceli ve serüvenlerle dolu dünya gezisini ele almaktadır. Bu ders, öğrenciler üzerinde kalıcı bir etki bırakan, müzikle dolu, çok yönlü duyusal bir öğrenme deneyimidir. Paul Ward’ın Maceraları’nda, öğrenciler 2000 kelimeyi ve Avrupa Ortak Referans Çerçevesinin A1 seviyesini elde etmek için gereken İngilizce gramer yapılarını öğrenirler. Dinleme ve okumayı anlama becerisini destekleyen dilbilgisi dersleriyle birlikte gelişmiş bir ders seçeneği de mevcuttur. İçerik gramere dayalı olup kelimeler Paul Ward’ın Maceralarına aittir ve öğrencileri Helen Doron Teen İngilizce kurslarına hazırlar. Öğrenciler ana dili gibi İngilizce konuşmayı ve dilbilgisi, okuma, yazma ve heceleme becerilerini geliştirmeyi öğrenirler.

Şarkıyı dinlemek ister misiniz?

Paul Ward ve Hazine
(Paul Ward and The Treasure)

Paul Ward ve hazine, renkli, müzikli, çok boyutlu bir öğrenim harmanı yaratır ve 8 yeni şarkıda eğlenceli İngilizce aktiviteler içerir.

Bu Helen Doron dersi 10-13 yaş aralığında olan, orta seviye konuşma ve yazma seviyesine ulaşan öğrencilerin ve Paul Ward’s World derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Paul Ward ve hazine öğrenciler üzerinde etki bırakan renkli, müzikli, çok boyutlu bir öğrenme deneyimidir. Ders eğlenceli İngilizce etkinlikler ve sekiz yeni şarkı içermektedir. Paul Ward ve Treasure’ da öğrenciler 2000’den fazla kelimeyi ve Avrupa Ortak Çerçevesi’nin A1 seviyesine ulaşmak için gereken gramer yapılarını öğrenirler. Dİnleme ve okuduğunu anlama becerisini destekleyen dilbilgisi dersleriyle birlikte gelişmiş bir ders seçeneği de mevcuttur. Dilbilgisi temelli olup kelimeler Paul Ward ve hazineye aittir ve öğrencileri Helen Doron Teen İngilizce kurslarına hazırlamaktadır. Öğrenciler ana dili gibi İngilizce konuşmayı ve dilbilgisi, okuma, yazma ve heceleme becerilerini geliştirmeyi öğrenirler.

Şarkıyı dinlemek ister misiniz?

tweens-3