Günlük programımız

Çocukların bedenlerini ve zihinlerini eğlenceli ve eğitici aktivitelerle meşgul etmelerine yardımcı oluyoruz.

Günlük programımız

Günlük programımız, çocuklara hem grup etkinliklerine hem de bağımsız çocuk seçimi etkinliklerine katılmaları için zaman sunar.

Sabah Çemberi:

güne merhaba…

Sabah toplantısı herkesi selamlama ve güne başlama zamanıdır. Çocuklarla çember olunarak oturulur ve çocukların kendilerini nasıl hissettikleri ve okula gelirken yaşadıkları hakkında kısa sohbet edilir. Daha sonra, o günkü tema ile ilgili bir şarkı veya güne başlama şarkısı söylenir. Takvim ve hava grafiği üzerinde değişiklikler yapılır, gün içinde neler yapılacağı, günlük akış panosundan incelenir. Günün yardımcı elleri belirlenerek panoda gösterilir.

Serbest oyun zamanı:

haydi oynayalim…

Gelişimin tüm alanlarında öğrenmeyi teşvik eden çeşitli gelişimsel olarak uygun etkinlikler ve ayrıca öğretmen tarafından kolaylaştırılan bir etkinlik.

Temizlik ve öğle yemeği zamanı

lezzetli ve sağlıklı…

Öz bakım becerilerinin geliştirildiği bu zamanda Öğretmenleri çocuklara rehberlik eder. Öğle yemeğinde, Türkçe öğretmenleri ve ingilizce öğretmenleri  öğrencilerle birlikte masada oturarak, sohbet ederek yemeklerini yer.

Dinlenme zamanı:

sessiz ve sakin…

Dinlenme zamanında, 36-71 aylık çocuklara klasik müzik veya dinlendirici müzik dinletilir. Hikaye anlatılır. Kitap incelemeleri ve sakin ve sessiz zaman geçirmeleri teşvik edilir.

Hareket zamanı:

hareket gelişimi

Hareket etkinliğinin amacı çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun tüm gelişim alanlarına ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Çocukların yer değiştirme nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Programda yer alan kazanımlara ulaşmak için beden koordinasyonu, denge, hız, güç vb. etkinlikleri içeren jimnastik çalışmalarına, parkur oyunlarına özel olarak yer verilir.

Oyun merkezi:

oyun, oyun, oyun…

Bu etkinlik zamanında, öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda seçtikleri öğrenme merkezlerinde, oyunlarını kendileri  planlayarak oynar. Bu etkinlikte öğretmen gözlemci ve rehber konumundadır. Çocuklara çalışmaları sırasında açık uçlu sorular sorarak oyunlarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Bahçe zamanı:

en sevdikleri zaman…

Bahçe oyunları, çocukların birlikte oynamalarına, kendi oyunlarını kurmalarına ve çevrelerini daha yakından tanımalarına imkan verir. Ayrıca açık havada oynanan oyunlar çocuğun güneşten ve temiz havadan yararlanmasını sağlayarak, bedensel gelişimini hızlandırır. Dört duvarın sınırlamasından kurtulan çocuklar için bahçe zamanının önemi büyüktür ve günlük eğitim akışı  içinde hava koşulları uygun olduğunda mutlaka yer verilir. Bu süreçte öğretmenler de çocukların oyununa katılır, onlarla sohbet eder ve gerektiğinde onlara destek verirler.

Okuyalım-yazalım:

okuma ve yazmaya hazırlanalım…

5 yaş (Kindergarten) hazırlık grubunda yer alan bu etkinlik zamanında öğrencilerle okumaya-yazmaya hazırlık amaçlı ses ve çizgi çalışmaları yapılır .

Hikaye ve kütüphane zamanı:

kitaplarla hikaye dünyasında yolculuk…

Çocuklar sınıflarında veya okullarında oluşturulan kütüphane alanında istedikleri bir kitapları seçerek inceler, resimlerine bakarak hikayeleri arkadaşlarına anlatır. Bu etkinliğin amacı odaklanma, sessiz zaman geçirme ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır.

Değerlendirme çemberi

yarın görüşmek üzere…

Bu zaman dilimi, öğrenciler, ve öğretmenin çember şeklinde oturarak gün içinde, öğrenilen bilgilerin pekiştirildiği, sürecin gözden geçirildiği önemli bir aşamasıdır. Etkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla çocuklar etkinlikle ilgili konuşur, birbirlerine yaptıkları çalışmaları gösterirler, gün içinde öğrendikleri şarkı, şiir vb çalışmaları tekrar ederler. Ertesi gün neler yapılacağı, evden getirmeleri gereken malzemelerin hatırlatılması yapılır ve gün sonu şarkısı söylenerek, çocukların eve gidiş hazırlıkları yapılır.

Sağlıklı beslenme

Çocukların, küçükken hayat boyunca yiyecek tercihlerini ve davranışlarını şekillendirdiği açıktır. İyi beslenmek çocukların, yetişkinlerdeki gibi ilerideki sağlıklarını etkileyecek dirençli vücutlarına ve sağlıklı düşüncelerine yardımcı olur.

Öğrenme ve gelişmeye yardımcı olacak ideal bir yeme programını içermesi, genellikle eğitim ortamlarında ihmal edilir, fakat Pluton Anaokulunda, biz bunun öğrenme ortamının tamamlayıcı parçası olduğunu düşünüyoruz.

Çocuklara verdiğimiz yiyecek, onların vücudunun gelişmesi ve büyümesi için gıda ve besin sağlamaz, aynı zamanda ruh hali, konsantrasyon ve öğrenme yeteneği kontrolü mekanizmasını da etkiler.

pic-30