Hareket Gelişimi

Çocuklar Helen Doron Anaokullarında öğrenmeyi severler. Her gün, teşvik edici, zenginleştirici aktivitelerle dolu bir maceradır.

Hareket gelişimi

Çocuklar, fiziksel aktivitelere ve okul öncesinde önemli bir yeri olan hareketli oyunlara katılarak; iş birliğini, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, paylaşmayı, arkadaşlarına saygılı olmayı, kurallara uymayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrenirler. Çocuklar bu aktiviteler sırasında vücudunu ve yeteneklerini tanır, kurulmuş bir oyunda bir rol üstlenerek ya da yeni bir oyun kurarak kendilerini ifade etme fırsatını bulurlar. Tüm bunların yanında hareket eğitimlerinde uygulanan metodlar ve dersler öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme gibi yeteneklerini geliştirmesine de yardımcı olur. Bunun sonunda fiziksel aktiviteler, hareketli oyunlar sonucu elde edilen başarı, çocuğun kendini yeterli hissetmesine, dolayısıyla olumlu bir benlik tasarımı geliştirmesine de katkıda bulunur. Çocuklar kendilerini hareket içerisinde denerler. Uygulanan oyunlar ile düşündüklerini ve hissettiklerini oyun içerisinde ortaya koyma fırsatı bulurlar. Okul öncesi dönemde hareket eğitimi çalışmalarına sistemli bir şekilde yer verildiği takdirde, hareket eğitiminin çocukların sadece fiziksel gelişimine değil, sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine de katkısı olacaktır. Hareket eğitimi (beden eğitimi) çalışmalarının planlanmasında ve uygulamasında çocukların yaşları, gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarının bilinmesi çok önemli bir unsurdur. Burada uygulanan hareket eğitimi tüm bu gelişim özellikleri dikkate alınarak planlanmakta ve bireyselleştirilmektedir.