Müzik

Çocuklar Helen Doron Anaokullarında öğrenmeyi severler. Her gün, teşvik edici, zenginleştirici aktivitelerle dolu bir maceradır.

Müzik

Müzik eğitimi, eğitim gören öğrenciye müziksel davranışlar kazandırma ve bu davranışları giderek geliştirme ortamı sağlayan planlı, programlı ve yöntemli uygulanan bir süreçtir. Müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri enstrüman eğitimidir. Enstrüman eğitimi kapsamında yer alan keman eğitimi ise kendine özgü çeşitli davranış biçimlerini içermektedir. Bilişsel- duyusal ve psikomotor beceriler bu tür davranışlar arasında yer almaktadır.